Pontivy ポンティヴィー(ブルターニュ)

今日のPHOTOS:

Photos by Shigeko Hirakawa, May 2011

Chapelle St Gilda, photo: Shigeko Hirakawa

Chapelle St Gilda, photo: Shigeko Hirakawa

St Gilda, photo: Shigeko Hirakawa

St Gilda, photo: Shigeko Hirakawa

Pontivy, photo: Shigeko Hirakawa

Pontivy, photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa

photo: Shigeko Hirakawa


photo: S.H.

photo: S.H.

Copyright Shigeko Hirakawa